Charset=windows-1250. Last modification: 20th of June, 2018, 09:26

Adam Marlewski at etacar.put.poznan.pl/~adam.marlewski

1. Office address

2. List of publications

3. zajęcia, dyżury i egzaminy - sem.letni i sesja letnia r.akad. 2016/17; lectures and classes, office hours and exams in the summer semester of the academic year 2016/17

4. 4 reguły obowiązujące na zajęciach z matematyki

2018-03-14: EiT,Electronics & telecom.: Selected topics in mathematics.

2018-06-14: EiT,Electronics & telecom.: 2018-06-18 exam problems

2018-03-14: MRiT,Gas techn.,Renow.eng.: Applied mathematics and mathematical methods.

2018-06-14: MRiT,Gas techn.,Renow.eng.: 2018-06-20 exam problems

2018-06-14: MRiT,Gas techn.,Renow.eng.: photo taken on June 7th, 2018

2018-03-14: EiT,Electronics & telecom.: photo taken on Pi-day 2018.

2018-03-14: El, Matematyka w technice: Historia matematyki.

2018-03-14: El, Matematyka w technice: zdjęcie z Dnia liczby Pi 2018.

2018-03-14: El, Matematyka w technice: zdjęcie zrobione 2018-06-06 (Pi).

E2017-06-05: Eng.management: test topics

E2017-06-05: Inż.Środowiska: zagadnienia na zaliczenie wykładów

E2017-06-22: MRiT,Appl.math: exam topics

E2017-06-26: EiT,E&telecomm: zagadnienia egzaminacyjne, exam topics

E2017-06-28: mechatronika : zagadnienia egzaminacyjne wraz z zestawieniem ocen,

pytania postawione na egzaminie pisemnym 28.czerwca 2017 roku

E2016-06: PE,GT&RE: PE,GT&RE - exam problems on 2016-06-22

E2016-06: E&T,EiT: Electronics_&_telecom. - exam problems 2016-06-26

E2016-06: E&T,EiT: Electronics_&_telecom. - problems posed on exam on 2016-06-26

E2017-01: E&T,EiT: Electronics_&_telecom. - exam problems 2017-02-05

E2016-06: MCHT: MCHT - zagadnienia egzaminacyjne 2016-06-28

E2016-06: MCHT: MCHT - pytania postawione na egzaminie 2016-06-28

E2017-01: EiT: EiT - zadania na sprawdzianach z algebry

Arc17-01: Architecture: 2017-01-06 Exam problems, Architecture

E2017-01: MCHT: MCHT - zagadnienia na egzamin 2017-02-02

E2017-01: MCHT: MCHT - przed egzaminem w terminie 2 (2017-02-16)

E2017-01: MCHT: MCHT - obwiednia (wykład 2017-01-30)

5a. Mechatronika stopień I sem.1. - Matematyka - KOMK.

5b. Mechatronika stopień I sem.2. - Matematyka - KOMK.

5c.     Mechatronika stopień I sem.1. - intro do wykładów z matematyki.

5d.     MCHT I.1, matematyka: (2016-01-12) zagadnienia egzaminacyjne.

5e.     MCHT I.2, matematyka: (2015-06-16) zagadnienia egzaminacyjne i zestawienie wyników (2015-06-24).

6. MRiT II.1: Matematyka stosowana i metody matematyczne, karta opisu modułu kształcenia

6a.     MRiT II.1: zaliczenie ćwiczeń i wykładów z matematyki stosowanej i metod matematycznych (2015-05-12)

6b.     MRiT II.1: Czas staczania się kulki i tautochroniczność cykloidy

6. Inżynieria Środowiska stopień II sem.1. - Metody numeryczne i statystyka (KOMK)

6a.     ćwicz.nr 1,2: wielomianowa kolokacja i aproksymacja średniokwadratowa

6b.     ćwicz.nr 3: metoda Newtona

6c.     kwestie postawione na egzaminie 21.czerwca 2010

6d.    zagadnienia na zaliczenie wykładów 25.VI.2015 (i 16.IX.2015)

7. Elektonika i telekomunikacja stopień II sem.1. - Matematyka (KOMK)

8.1 draft: 01. What descriptive statistics does

8.2 draft: 06. Moments of a sample

8.3 draft: 07. Measures of variability

8.4 draft: 10. Frequence and density

8.5 draft: 11. Cufrence and cumulative density

8.6 draft: 12. Gini index and Lorenz line

8.6 draft: 13. Pearson, Spearman coco

9. czym jest matematyka

10. Project a3 - trysekcja kąta (pliki do przeglądania w Microsoft PowerPoint, przedstawiają m.in. metody Cevy, Maclaurina i Steinhausa, pokazują zagadnienia pokrewne - kardioidę w optyce, ślimaka Paskala w mechanice, spiralę Archimedesa na dyskach optycznych)

11. 7 Wonders of the Ancient World and the Golden Number(.htm)

12. info o podręczniku z algebry macierzowej

13 . problems treated in "2014 Statistics II" (2014-03-03) for Corporate Management students

13a.     draft: Prerequisities (2014-03-03)

13b.     draft: Permutations, variations and combinations (2014-03-03).pdf

13c.     draft: Binomial coefficients (2014-03-03).pdf

13d.     draft: Classical probability (2014-04-08).pdf

13e.     draft: Basic probability distributions.pdf

13f.     draft: 2014-06-03 Rozklad gamma.pdf

13g.     2014-06-04 Math.Statistics test for Corp.Management.pdf

14a.     2016-06-15 A group of students in front of the nothern panel at the Sinus mathematicus bay (1)

14b.     2016-06-15 A group of students in front of the nothern panel at the Sinus mathematicus bay (2)

14c.     2016-06-27 E&T in front of the southern panel in the Sinus mathematicus bay

14d.     2017-01-11 English-spoken students in architecture 1.1 in Nieszawska campus

15.     Top 19 of 2015 songs